Bilde av Blomsterkrukke Camelia Ø 18 cm

Blomsterkrukke Camelia Ø 18 cm

- Ellos -

Blomsterkrukke Camelia Ø 18 cm Eksklusiv blomsterkrukke i keramikk i svakt grønt/hvitt. Den har målene H 18 x Ø 18 cm og inngår i serien Camelia. Ved produksjonen av Camelia-serien støpes keramikkproduktene i en form. Dette gjøres for å sikre at produktene får riktig størrelse og form. Deretter males mønsteret nøye for hånd. Det er et vanskelig og møysommelig arbeid å male mønsteret, og det krever en meget eksakt og stødig hånd. Når produktene er malt brennes de i ovn og får en siste finish. Fordi mønsteret er malt for hånd, finnes det ikke to produkter som er identiske. Hos Lene Bjerre finner du et bredt sortiment av krukker i ulike modeller og farger. Gi favorittplanten ditt nytt liv med en fin krukke. BlomsterkrukkeCameliaØ18cmEksklusivblomsterkrukkeikeramikkisvaktgrønt/hvitt.DenharmåleneH18xØ18cmoginngåriserienCamelia.VedproduksjonenavCamelia-serienstøpeskeramikkprodukteneienform.Dettegjøresforåsikreatproduktenefårriktigstørrelseogform.Derettermalesmønsteretnøyeforhånd.Deteretvanskeligogmøysommeligarbeidåmalemønsteret,ogdetkreverenmegeteksaktogstødighånd.Nårprodukteneermaltbrennesdeiovnogfårensistefinish.Fordimønsteretermaltforhånd,finnesdetikketoproduktersomeridentiske.HosLeneBjerrefinnerduetbredtsortimentavkrukkeriulikemodellerogfarger.Gifavorittplantendittnyttlivmedenfinkrukke. Blomsterkrukke Camelia Ø 18 cm
Frakt og levering

Pris 529 NOK