Bilde av Veckoblock RAINBOW

Veckoblock RAINBOW

- Lagerhaus -

Veckoblock RAINBOW Kalenderblock i A4-format med limmad rygg. En ruta för varje dag i veckan skapar en översiktlig planering. 60 blad av FSC certifierat papper. VeckoblockRAINBOWKalenderblockiA4-formatmedlimmadrygg.Enrutaförvarjedagiveckanskaparenöversiktligplanering.60bladavFSCcertifieratpapper. Veckoblock RAINBOW
Frakt og levering

Pris 69 NOK